Pressmeddelande

TD Light och Strongpoint har slutit ett samarbetsavtal rörande försäljning av belysning till dagligvaruhandeln i Sverige och Norge.

Strongpoint är ett företag som är väletablerat i både Sverige och Norge och som i många år arbetat med dagligvaruhandeln, det är en perfekt samarbetspartner till TD Light och är ytterligare ett viktigt strategiskt steg i vår utveckling, säger Thomas Magnusson, VD TD Light AB

Lär mer på https://www.strongpoint.se/nyheter/strongpoint-samarbete-td-light/

Recent Posts