G4 lansering

Valtavalo lanserar det första flimmerfria LED-lysröret

Den finska tillverkaren Valtavalo Oy lanserar det första LED-lysröret som lyser utan att flimra. I Valtavalos G4 LED-lysrör har problemet med flimmer lösts med styrelektronik. Förutom en stressfri belysning som främjar välbefinnandet är produkten långlivad och har ett ljusspektrum som inverkar på vakenheten och produktionen av melatonin.


På sistone har flera studier genomförts om flimrande ljus och hur det påverkar människors välbefinnande och hälsa. Till exempel forskaren Hillevi Hemphälä på Lunds Tekniska Högskola har observerat att flimmer kan orsaka olika slags besvär hos människor, bland annat huvudvärk, trötthet och stress.

Flimret gör det svårare att koncentrera sig på arbetet och försämrar trivseln. Det påverkar också ögonens rörelser, om man till exempel läser i flimrande ljus fördubblas antalet ögonrörelser, vilket sänker läshastigheten.

Flimmer är vanligare än vad människoögat noterar
De flesta exponeras för flimrande ljus dagligen, eftersom de tillbringar en stor del av den vakna tiden på arbetsplatser och i skolor där artificiella ljuskällor är vanliga.

Flimret kan ibland vara synligt störande, men kan inte alltid observeras med människoögat. Det gäller dock att notera att även om människan inte alltid varseblir flimret registreras det av näthinnan och hjärnan.

Flimrande ljus beror på snabba variationer i elnätets spänning. Många traditionella ljuskällor såsom lysrör med magnetiska reaktorer är särskilt känsliga för dessa variationer, men också många LED-lampor kan flimra på ett störande sätt.

Flimret i schack med hjälp av styrelektronik
”I Valtavalos G4 LED-lysrör har problemet lösts med styrelektronik. Förutom en stressfri belysning som främjar välbefinnandet är produkten långlivad och har ett ljusspektrum som inverkar på vakenheten och produktionen av melatonin. Våra LED-lysrör är i synnerhet planerade för arbetsplatser och lokaler där man vistas och arbetar länge och där det är extra viktigt att se bra”, berättar Valtavalos vd Markku Laatikainen om den nya produkten.

”Flimmerprocenten för traditionella lysrör och vanliga konkurrerande LED-lysrör är över 30, medan den för Valtavalo G4 LED-lysröret är rejält under 5, vilket innebär att det i praktiken är flimmerfritt”, säger Laatikainen.

G4 LED-lysröret tillverkas på Valtavalos produktionsanläggning i Kajana i Finland. I slutet av förra året meddelade företaget att tillverkningen av LED-lysrör kommer att mångdubblas genom anskaffning av ytterligare en helautomatisk produktionslinje.

För mer information, vänligen kontakta oss på Td Light

Valtavalo Oy, grundat 2008, är ett finskt företag, som utvecklar, tillverkar och levererar energieffektiva och miljövänliga belysningslösningar med målet att bidra till kunderas kostnadeffektivitet och konkurrenskraft. Valtavalo är representerat i Sverige och mellaneuropa. LED-lysrören tillverkas i Valtavalos egen helautomatiska fabrik i Kajaani i Finland. Under tillverkningsprocessen genomgår varje LED-lysrör en fullständig elektronisk och optisk kontroll i flera steg, vilken säkerställer högsta möjliga kvalitet av LED-lysröret.
www.valtavalo.com

Referenser:
1) Poplawski, M.E. & Miller N.M. Flicker in Solid-State Lighting: Measurement Techniques, and Proposed Reporting and Application Criteria, 2013
2) 1789-2015 – IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers
3) Artiklar:
Hur påverkas vi av flimmer och osynliga ljusmodulationer?, Ljuskultur 5/2013
Proper driver design eliminates LED light strobe flicker, LED’s Magazine 04/2014
Understand the lighting flicker frustration, LED’s Magazine 11-12/2015
Chart the course of energy-efficient SSL through lighting regulations, LED’s Magazine 10/2015

Recent Posts